ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สนับสนุนสถาบันฯ

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ และสถาบันปรีดี พนมยงค์

พ.ศ. 2565  |  2564  |  2563

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ และสถาบันปรีดี พนมยงค์
ผู้บริจาค วันที่ จำนวน (บาท)
คุณยอดขวัญ แซ่อึ้ง 25 ต.ค. 2564 5,000
พ.ต.ท.ทวี สอดส่อง 11 ต.ค. 2564 1,500
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 9 ก.ค. 2564 200,000
รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ 24 มิ.ย. 2564 1,500
รศ.ดร.โภคิน พลกุล 24 มิ.ย. 2564 1,500
นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 24 มิ.ย. 2564 1,500
อาจารย์เอกชัย ไชยนุวัติ 19 พ.ค. 2564 10,000