ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สนับสนุนสถาบันฯ

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ และสถาบันปรีดี พนมยงค์

พ.ศ. 2565  |  2564  |  2563

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ และสถาบันปรีดี พนมยงค์
ผู้บริจาค วันที่ จำนวน
นางสาววรรณภา ติระสังขะ 10 ธ.ค. 2563 1,500
สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ 29 พ.ย. 2563 2,000
นางสาวสุดา และนางดุษฎี พนมยงค์ 8 ต.ค. 2563 17,812
บริษัท ยูโร ครีเอชั่น จำกัด 6 ต.ค. 2563 20,000
นายสมชาย ปรีชาศิลปกุล 24 มิ.ย. 2563 1,500
บริษัท พร็อบเพอร์ตี้เพอร์เฟค จำกัด มหาชน 14 มิ.ย. 2563 15,000
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 11 พ.ค. 2563 200,000
รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ 13 มี.ค. 2563 1,500
ดร.จริย์วัฒน์ สันตะบุตร 26 ม.ค. 2563 1,500