ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การคุกคามทางเพศ

ศิลปะ-วัฒนธรรม
23
เมษายน
2566
'แบม — กัญรภา อุทิศธรรม' กับ 'พริม — พริมรติ เภตรากาศ' พร้อมผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่าง 'ครูนาฏ — สินีนาฏ เกษประไพ' ทั้ง 3 ศิลปินร่วมแชร์ความคิดและพูดคุยถึงเส้นทางของ “Body Matters” A body dialogue about women ที่กว่าจะตกผลึกเป็นการแสดงอวดสู่สายตาผู้ชม สื่อความหมายว่าสิทธิเสรีภาพของมนุษย์นั้นไม่มีเพศเป็นตัวแบ่งแยก
19
มกราคม
2566
ช่วงตอบคำถามของงานเสวนา PRIDI Talks #19: 111 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ "สิทธิมนุษยชนกับความเท่าเทียมทางเพศในรัฐธรรมนูญไทย" โดยเปิดให้วิทยากรได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมเสนอทางออกกับโจทย์ใหญ่ในประเด็น "ทำอย่างไรให้เกิดร่างรัฐธรรมนูญที่รับรองสิทธิเท่าเทียมทางเพศ" พร้อมทั้งคำถามจากผู้ชมทั้งช่องทางออนไลน์และในห้องประชุม
17
มกราคม
2566
ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล กล่าวถึงปัญหาสำคัญในสังคมได้แก่การตีตราและจำกัดบทบาทต่อสตรี โดยยกกรณีตัวอย่างผ่านเรื่องราวภายในครอบครัว บุคคลรอบข้าง รวมไปถึงบทบาทในฐานะคนรุ่นใหม่ ผู้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองและเรียกร้องประชาธิปไตย รวมไปถึงพัฒนาการของการเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนต่อประเด็นสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย
Subscribe to การคุกคามทางเพศ