ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้าราชการ

บทบาท-ผลงาน
17
เมษายน
2565
'อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ' นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาค่าพาหนะของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน โดยเล่าถึง เหตุการณ์ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 21/2477 (สามัญ) สมัยที่ 2 ครั้งเมื่อ 'หลวงประดิษฐ์มนูธรรม' รั้งตำแหน่งเจ้ากระทรวงมหาดไทย
บทบาท-ผลงาน
22
มิถุนายน
2563
ในบทความนี้จะพาทุกท่านมาสู่เนื้อหาของเค้าโครงการเศรษฐกิจของปรีดี พนมยงค์ โดยจะเริ่มจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในช่วงปี พ.ศ. 2472-2475 เพื่อทำความเข้าใจบริบทในการเขียนเค้าโครงการเศรษฐกิจของปรีดี
Subscribe to ข้าราชการ