ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สหภาพยุโรป

แนวคิด-ปรัชญา
8
มีนาคม
2567
สถานการณ์ของคดีการข่มขืน ในทวีปยุโรปนั้น นับว่ามีความน่าเป็นห่วงอย่างมาก เพราะนอกจากจะเกิดขึ้นกับเยาวชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปแล้ว แถมยังพบอีกว่ามีไม่กี่ประเทศที่สามารถจัดการขั้นเด็ดขาดไม่ว่าจะในเชิงปฏิบัติและเชิงกฎหมาย
แนวคิด-ปรัชญา
31
มกราคม
2567
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อ แสวงหาความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ไม่ใช่การเเข่งขันระหว่างกันของประเทศสมาชิก
แนวคิด-ปรัชญา
11
สิงหาคม
2566
กระบวนการปฏิรูปทางการเมืองและเศรษฐกิจของเมียนมาผ่านมุมมองและมิติระหว่างประเทศ ถึงบทบาทจากภายนอกเมียนมา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบอภิบาลประชาธิปไตย รวมไปถึงกระบวนการสันติภาพและการเจรจาปรองดอง จากบริบทระหว่างประเทศ โดยมีตัวแสดงภายนอกที่มีส่วนช่วยให้ได้รับประโยชน์จากประชาธิปไตยในที่สุด
แนวคิด-ปรัชญา
28
กุมภาพันธ์
2565
'เขมภัทร ทฤษฎิคุณ' จะพาเราไปรู้จักกันว่า "ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร" "ทำไมข้อมูลส่วนบุคคลจึงกลายเป็นสิ่งมีค่า" ทำความเข้าใจกับ "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล" และ ธุรกิจกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
Subscribe to สหภาพยุโรป