ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โครงการ

ทุนปาล พนมยงค์

รายชื่อหัวข้อการประกวด และ บทความที่ได้รับรางวัล "ทุนปาล พนมยงค์"

“ทุนปาล พนมยงค์” ประจำปี 2565 : หัวข้อ ‘มุมมอง SDGs เพื่อการพัฒนาสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์’

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ

“ทุนปาล พนมยงค์” ประจำปี 2564 : หัวข้อ ‘Soft Power บนเส้นทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย’

รางวัลชนะเลิศ:

"ทุนปาล พนมยงค์" ประจำปี 2563 : หัวข้อ "กฎ กติกา และสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างการแข่งขันทางการเมืองที่เป็นธรรม และนำไปสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์"

รางวัลที่ 1

  • ไม่มีผู้สมควรได้รับรางวัล

รางวัลที่ 2