ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ถนนเสรีไทย

บทบาท-ผลงาน
29
พฤศจิกายน
2565
ห้วงยามอันสำคัญเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้กลายเป็นเรื่องราวที่ควรจารึกไว้ถึงภารกิจที่นำไปสู่สันติภาพของขบวนการเสรีไทย อีกทั้งยังได้ก่อเกิดประวัติศาสตร์ของภูมิภาคและท้องถิ่นในหลายจังหวัด ดั่งเช่นอนุสรณ์แห่งความทรงจำ "ถนนเสรีไทย" ณ จังหวัดตาก เพื่อเป็นเกียรติแด่วีรชนและเล่าขานความหาญกล้าไปยังอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป
24
พฤศจิกายน
2565
กิจกรรม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. สืบเนื่องจากโครงการเยี่ยมชมถนนเสรีไทย ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สืบเนื่องจาก คุณชรินทร์ หาญสืบสาย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก และกรรมการกลางมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ได้เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการตั้งชื่อ “ถนนเสรีไทย” ซึ่งเป็นถนนสายตัดใหม่ ง๓ ง๒ ค๑ และ ค๒ ยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นเกียรติประวัติและยกย่องแด่ขบวนการเสรีไทย
23
พฤศจิกายน
2565
กิจกรรม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ และ สถาบันฯ นำโดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ และ รศ.ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ ที่ได้เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษา
14
พฤศจิกายน
2565
โครงการเยี่ยมชมถนนเสรีไทย  วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2565 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
Subscribe to ถนนเสรีไทย