ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โครงการเยี่ยมชมถนนเสรีไทย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กิจกรรม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26

24
พฤศจิกายน
2565

 

วันที่ 16-18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้จัดโครงการเยี่ยมชมถนนเสรีไทย ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สืบเนื่องจาก คุณชรินทร์ หาญสืบสาย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก และกรรมการกลางมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ได้เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการตั้งชื่อ “ถนนเสรีไทย” ซึ่งเป็นถนนสายตัดใหม่ ง๓ ง๒ ค๑ และ ค๒ ยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นเกียรติประวัติและยกย่องแด่ขบวนการเสรีไทย

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางศศิประภา อินริราย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 พร้อมด้วยคณะคุณครู และนักเรียน ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ และ สถาบันปรีดี พนมยงค์ นำโดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์ และ รศ.ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ ที่ได้เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษา ชุดสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย DVD ภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก หอภาพยนตร์แห่งชาติ อีกทั้งชุดหนังสือเรียนจาก นายชรินทร์ หาญสืบสาย กรรมการกลางมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และ อดีตสมาชิกวุฒิสภาเมืองตาก ให้การสนับสนุนโดย บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท จำกัด ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 และโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ

ภายในงานได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับจากนางศศิประภา อินริราย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 และบรรยายเรื่องขบวนการเสรีไทย โดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ กล่าวถึงที่มาของถนนเสรีไทย อีกทั้ง นายชรินทร์ หาญสืบสาย กรรมการกลางมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และ อดีตสมาชิกวุฒิสภาเมืองตาก ได้กล่าวถึงที่มาของถนนเสรีไทย

พร้อมกันนี้ ทางมูลนิธิฯ และ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้มอบรางวัลและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดระบายสี “นกเสรีไทย” ในระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกตอนต้น อีกทั้งการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ขบวนการเสรีไทย” ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และระดับชั้นมัธยนตอนต้น ซึ่งผลงานของนักเรียนทั้งหมดจะถูกนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสถาบันปรีดี พนมยงค์

ในโอกาสนี้ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 ทุน อีกทั้งจัดเลี้ยงไอศกรีมพร้อมด้วยขนมและนมให้แก่เด็กนักเรียนทั้งหมด

ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ทีมงานมูลนิธิฯ และ สถาบันปรีดี พนมยงค์ได้เข้าเยี่ยมชมถนนเสรีไทย ซึ่งเป็นหมุดหมายของทุกกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : โครงการเยี่ยมชมถนนเสรีไทย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก