ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โครงการเยี่ยมชมถนนเสรีไทย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กิจกรรม ณ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

23
พฤศจิกายน
2565

 

วันที่ 16-18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้จัดโครงการเยี่ยมชมถนนเสรีไทย ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สืบเนื่องจาก คุณชรินทร์ หาญสืบสาย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก และกรรมการกลางมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ได้เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการตั้งชื่อ “ถนนเสรีไทย” ซึ่งเป็นถนนสายตัดใหม่ ง๓ ง๒ ค๑ และ ค๒ ยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นเกียรติประวัติและยกย่องแด่ขบวนการเสรีไทย

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด คุณครู และนักเรียน ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ และ สถาบันปรีดี พนมยงค์ นำโดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์ และ รศ.ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ ที่ได้เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษา ชุดสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย DVD ภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก หอภาพยนตร์แห่งชาติ อีกทั้งชุดหนังสือเรียนจาก นายชรินทร์ หาญสืบสาย กรรมการกลางมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และ อดีตสมาชิกวุฒิสภาเมืองตาก ให้การสนับสนุนโดย บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท จำกัด ให้กับโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสรรพวิทยาคม และ โรงเรียนกีฬาเทศบาลแม่สอด

 

 

ภายในงานได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับจาก ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวถึงที่มาของโครงการฯ นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเรื่องขบวนการเสรีไทยโดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ อีกทั้ง นายชรินทร์ หาญสืบสาย กรรมการกลางมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และ อดีตสมาชิกวุฒิสภาเมืองตาก ได้กล่าวถึงที่มาของถนนเสรีไทย

 

 

นอกจากนั้น ยังมีการอ่านคำประกาศสันติภาพโดยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จากนางสาวชนาภา แดงเถิน อ่านสุนทรพจน์ของรู้ธจากนายอธิวัฒน์ ทองดี ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อ่านสุนทรพจน์เรื่องขบวนการเสรีไทยจากนายปลื้มปาณัสม์ ลาตุ้ยตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม

พร้อมกันนี้ ทางมูลนิธิฯ และ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้มอบรางวัลทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดเรียงความในหัวข้อ “เสรีไทยในทัศนคติของข้าพเจ้า” ซึ่งผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจะถูกนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสถาบันปรีดี พนมยงค์

ก่อนหน้านั้นในค่ำของวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก ได้ให้การต้อนรับทีมงานจากมูลนิธิฯ และ สถาบันปรีดี พนมยงค์ และร่วมรับประทานอาหารที่ร้านอาหารบ้านเคียงน้ำ โดยมี นายสบเกษม แหงมงาม บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ปิงเมย เข้าร่วมด้วย

 

 

 

นางสาวชนาภา แดงเถิน ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อ่านคำประกาศสันติภาพโดยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
นางสาวชนาภา แดงเถิน ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อ่านคำประกาศสันติภาพโดยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

 

นายอธิวัฒน์ ทองดี ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีอ่านสุนทรพจน์ของรู้ธ
นายอธิวัฒน์ ทองดี ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีอ่านสุนทรพจน์ของรู้ธ

 

นายปลื้มปาณัสม์ ลาตุ้ยตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ่านสุนทรพจน์เรื่องขบวนการเสรีไทย
นายปลื้มปาณัสม์ ลาตุ้ยตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ่านสุนทรพจน์เรื่องขบวนการเสรีไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : โครงการเยี่ยมชมถนนเสรีไทย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก