ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โครงการเยี่ยมชมถนนเสรีไทย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กิจกรรม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

23
พฤศจิกายน
2565

วันที่ 16-18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้จัดโครงการเยี่ยมชมถนนเสรีไทย ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สืบเนื่องจาก คุณชรินทร์ หาญสืบสาย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก และกรรมการกลางมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ได้เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการตั้งชื่อ “ถนนเสรีไทย” ซึ่งเป็นถนนสายตัดใหม่ ง๓ ง๒ ค๑ และ ค๒ ยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นเกียรติประวัติและยกย่องแด่ขบวนการเสรีไทย

 

 

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด คุณครู และนักเรียน ให้การต้อนรับมูลนิธิฯ และ สถาบันปรีดี พนมยงค์ นำโดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ นายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์ และ รศ.ดร.อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ ที่ได้เข้ามอบทุนสนับสนุนการศึกษา ชุดสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย DVD ภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก หอภาพยนตร์แห่งชาติ อีกทั้งชุดหนังสือเรียนจาก นายชรินทร์ หาญสืบสาย กรรมการกลางมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และ อดีตสมาชิกวุฒิสภาเมืองตาก ให้การสนับสนุนโดย บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท จำกัด ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี, โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว, โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส และ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพร์สณฑ์

 

 

ภายในงานได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับจาก ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวถึงที่มาของโครงการฯ และบรรยายเรื่องขบวนการเสรีไทย โดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ กล่าวถึงที่มาของถนนเสรีไทย อีกทั้ง นายชรินทร์ หาญสืบสาย กรรมการกลางมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และ อดีตสมาชิกวุฒิสภาเมืองตาก ได้กล่าวถึงที่มาของถนนเสรีไทย

 

 

โอกาสนี้ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นจำนวน 30 ทุน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่าน : โครงการเยี่ยมชมถนนเสรีไทย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก