ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปรัชญาการเมือง

1
มีนาคม
2563
ประสบการณ์และความเห็นบางประการของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ หนังสือเล่มนี้บทสัมภาษณ์นายปรีดี พนมยงค์ โดยฉัตรทิพย์ นาถสุภา เพื่อรวบรวมทรรศนะต่างๆ ของปรีดี พนมยงค์ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโสคนแรก ผู้เขียน : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา พิมพ์ที่ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : 2 ปีที่พิมพ์ : 2542 จำนวนหน้า : 124 หน้า ISBN : 974-7833-34-4 สารบัญ
1
มีนาคม
2563
ปรีดีคิด ปรีดีเขียน หนังสือเล่มนี้คุณสุพจ์ ด่านตระกูลผู้ติดตามผลงานของนายปรีดี พนมยงค์มาโดยตลอดนั้นได้เขียนขึ้นเพื่อสรุปแนวคิดของปรีดี พนมยงค์ในเรื่องต่างๆ เอาไว้ ผู้เขียน : สุพจน์ ด่านตระกูล พิมพ์ที่ : เรือนแก้วการพิมพ์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2543 จำนวนหน้า : 163 หน้า ISBN : 974-07833-87-5 สารบัญ
Subscribe to ปรัชญาการเมือง