ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • เขียนถึง ปรีดี พนมยงค์

ประสบการณ์และความเห็นบางประการของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์

ประสบการณ์และความเห็นบางประการของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์

ประสบการณ์และความเห็นบางประการของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์

หนังสือเล่มนี้บทสัมภาษณ์นายปรีดี พนมยงค์ โดยฉัตรทิพย์ นาถสุภา เพื่อรวบรวมทรรศนะต่างๆ ของปรีดี พนมยงค์ในฐานะรัฐบุรุษอาวุโสคนแรก

  • ผู้เขียน : ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
  • พิมพ์ที่ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, กรุงเทพมหานคร
  • พิมพ์ครั้งที่ : 2
  • ปีที่พิมพ์ : 2542
  • จำนวนหน้า : 124 หน้า
  • ISBN : 974-7833-34-4

สารบัญ

  • -

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook110.pdf