24 สิงหาคม 2020
ปรีดี พนมยงค์ ชีวประวัติฉบับพกพา   https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridi-or-th-pridi-handbook.pdf
11 มิถุนายน 2020
ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษผู้อภิวัฒน์ โดย ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ