ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ชีวประวัติ

13
พฤศจิกายน
2566
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นในวาระที่ สถาบันปรีดีพนมยงค์ ครบรอบ 1 ทศวรรษ (2538-2548) ซึ่งได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของสถาบันปรีดี พนมยงค์ การปาฐกถา วาระ 10 ปีสถาบันปรีดี พนมยงค์ เรื่อง “การรวมพลังของชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ท่านกลางกระแสทุนนิยม” โดยอาจารย์ประยงค์ รณรงค์ อีกทั้งยังได้รวบรวมบทความ การสัมมนา และภาพกิจกรรมที่สถาบันปรีดี พนมยงค์จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2538-2548
24
สิงหาคม
2563
ผู้เขียน : ฐาปานันท์ นิพิฏฐกุล พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, กรุงเทพมหานคร ปีที่พิมพ์ : 2563 จำนวนหน้า : 80 หน้า
11
มิถุนายน
2563
ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษผู้อภิวัฒน์ โดย ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
2
มีนาคม
2563
ความทรงจำจากบ้านชานกรุงปารีส ปัจฉิมชีวิตของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ หนังสือเล่มนี้เล่าช่วงชีวิตช่วงปลายของปรีดี พนมยงค์ในประเทศฝรั่งเศส ผู้เขียน : จินดา ศิริมานนท์ พิมพ์ที่ : บริษัทส่องศยาม จำกัด, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : 11 ปีที่พิมพ์ : 2536 จำนวนหน้า : 100 หน้า ISBN : 974-89083-7-2 สารบัญ - https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook076.pdf
1
มีนาคม
2563
หลากบทชีวิตท่านผู้หญิง พูนศุข พนมยงค์ : ชีวประวัติ หนังสือเล่มนี้รวมเรื่องราวชีวประวัติของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ผู้เขียน : นรุตม์ พิมพ์ที่ : แพรวสำนักพิมพ์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2535 จำนวนหน้า : 166 หน้า ISBN : 974-8359-86-7 สารบัญ
Subscribe to ชีวประวัติ