ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ชีวประวัติ

1 ทศวรรษ สถาบันปรีดี พนมยงค์ (2538-2548)

1 ทศวรรษ สถาบันปรีดี พนมยงค์ (2538-2548)

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นในวาระที่ สถาบันปรีดีพนมยงค์ ครบรอบ 1 ทศวรรษ (2538-2548) ซึ่งได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของสถาบันปรีดี พนมยงค์ การปาฐกถา วาระ 10 ปีสถาบันปรีดี พนมยงค์ เรื่อง “การรวมพลังของชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ท่านกลางกระแสทุนนิยม” โดยอาจารย์ประยงค์ รณรงค์ อีกทั้งยังได้รวบรวมบทความ การสัมมนา และภาพกิจกรรมที่สถาบันปรีดี พนมยงค์จัดขึ้นตั้งแต่ปี 2538-2548

 • ผู้เขียน : สถาบันปรีดี พนมยงค์
 • พิมพ์ที่ : สถาบันปรีดี พนมยงค์
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2548
 • จำนวนหน้า : 32 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • สถาบันปรีดี พนมยงค์
 • ปาฐกถา เรื่อง “การรวมพลังของชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ท่ามกลางกระแสทุนนิยม”
 • ประยงค์ รณรงค์ ชีวิตและผลงาน
 • สถาบันปรีดี พนมยงค์ กับสังคมไทย ในรอบทศวรรษและก้าวต่อไป
 • การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เศรษฐธรรม กับประชาธิปไตยสมบูรณ์ : หนทางกู้วิบัติการณ์สังคม”
 • ภาพกิจกรรมสถาบันปรีดี พนมยงค์ ในรอบทศวรรษ (2538 - 2548)
 • เพลง 24 มิถุนา

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF