ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ชีวประวัติ

ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษผู้อภิวัฒน์

ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษผู้อภิวัฒน์

ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษผู้อภิวัฒน์

หนังสือเล่มนี้ได้ทำการค้นคว้าประวัติศาสตร์ คำบอกเล่าและเอกสารทางประวัติศาสตร์ เพื่อแสดงให้เห็นทัศนคติทางการเมืองของรัฐบุรุษอาวุโสในแต่ละประเด็น ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

 • ผู้เขียน : อนุสรณ์ ธรรมใจ
 • พิมพ์ที่    : กรุงเทพธุรกิจ, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่    : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2552
 • จำนวนหน้า    : 237 หน้า
 • ISBN : 978-611-7008-06-1

สารบัญ

 • “สยาม” ก่อนการอภิวัฒน์ 2475
 • คือรัฐบุรุษผู้อภิวัฒน์
 • ก่อ...การอภิวัฒน์
 • “ปรีดี” วิสัยทัศน์
 • อภิวัฒน์ 2475 หาใช่ปฏิวัติ
 • “สมุดปกเหลือง” เพื่อชาติ...ราษฎรไทย
 • “รูธ” กับขบวนการเสรีไทย
 • Predeeconomics
 • ลี้ภัยการเมือง
 • “พูนศูข” ได้...ด้วยธรรม
 • คารวะ “พนมยงค์”

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/200903-pridi-book-resize.pdf