ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษผู้อภิวัฒน์
ปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษผู้อภิวัฒน์

หนังสือเล่มนี้ได้ทำการค้นคว้าประวัติศาสตร์ คำบอกเล่าและเอกสารทางประวัติศาสตร์ เพื่อแสดงให้เห็นทัศนคติทางการเมืองของรัฐบุรุษอาวุโสในแต่ละประเด็น ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

 

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/200903-pridi-book-resize.pdf