ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภูริ ฟูวงศ์เจริญ

เกร็ดประวัติศาสตร์
27
ธันวาคม
2564
“รัฐธรรมนูญ อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์” “เพาะความเลื่อมใสในรัฐธรรมนูญ” “ปกป้องรัฐธรรมนูญ”
Subscribe to ภูริ ฟูวงศ์เจริญ