ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวคิด ปรีดี พนมยงค์

18
กันยายน
2565
ปรีดีสาร ฉบับพิเศษ งานรำลึก ปรีดี 66 ปี ต.ม.ธ.ก. ในโอกาส ม.ธ.ก. 70 ปี 12 มิถุนายน 2547 https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/puey039.pdf
18
กันยายน
2565
ปรีดีสาร ฉบับ 99 ปี ประดิษฐ์มนูธรรมก้าวสู่ศตวรรษแห่งสันติภาพสากล https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook019.pdf
18
กันยายน
2565
ปรีดีสาร ฉบับ คู่มือประชาธิปไตย ทางเลือกด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมตามแนวคิดของท่านปรีดี พนมยงค์ https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook090.pdf
18
กันยายน
2565
ปรีดีสาร ฉบับวันปรีดี 11 พฤษภาคม 2544 เบื้องหลังรัฐประหาร 8 พฤศจิกายน 2490 แผนทำลายธรรมศาสตร์ https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook241.pdf
18
กันยายน
2565
ปรีดีสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - พฤศจิกายน - ธันวาคม 2542   https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridiarticle021.pdf
18
มิถุนายน
2564
ผู้เขียน : ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี พิิมพ์์ครั้งที่่ 1 : มิถุนายน 2564 พิมพ์ที่ : บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด ปีที่พิมพ์ : 2564 จำนวนหน้า : 176 หน้า
21
พฤษภาคม
2564
ผู้เขียน : วาณี พนมยงค์-สายประดิษฐ์, วิษณุ วรัญญู พิมพ์ที่ : เรือนแก้วการพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ : 1 ปีที่พิมพ์ : 10 ธันวาคม 2535 จำนวนหน้า : 295 หน้า
6
กรกฎาคม
2563
ผู้เขียน : วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร พิมพ์ที่ : เรือนแก้วการพิมพ์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : 2 ปีที่พิมพ์ : 2543 จำนวนหน้า : 35 หน้า
Subscribe to แนวคิด ปรีดี พนมยงค์