ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • แนวคิด ปรีดี พนมยงค์

แนวคิดทางเศรษฐกิจของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์

แนวคิดทางเศรษฐกิจของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์

แนวคิดทางเศรษฐกิจของรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์

ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ได้นำเสนอแนวคิดของปรีดี พนมยงค์ ซึ่งดร.วิชิตวงศ์ยกย่องว่าเป็นนักเศรษฐศษสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย ในหนังสือเล่มนี้ดร.วิชิตวงศ์ได้นำแนวคิดทางเศรษฐกิจของปรีดี พนมยงค์ มาอธิบายผ่านหัวข้อต่างๆ โดยเริ่มจากพื้นฐานความคิด เศรษฐกิจความมั่นคงของชาติ เศรษฐกิจสหกรณ์ในชนชท เศรษฐกิจประชาธิปไตย เศรษฐกิจสวัสดิการสังคม และเศรษฐกิจเทคโนโลยี

 • ผู้เขียน : วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
 • พิมพ์ที่ : เรือนแก้วการพิมพ์, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : 2
 • ปีที่พิมพ์ : 2543
 • จำนวนหน้า : 35 หน้า
 • ISBN: 974-7833-83-2

สารบัญ

 • พื้นฐานความคิด
 • เศรษฐกิจความมั่นคงของชาติ
 • เศรษฐกิจสหกรณ์ในชนบท
 • เศรษฐกิจประชาธิปไตย
 • เศรษฐกิจสวัสดิการสังคม
 • เศรษฐกิจเทคโนโลยี

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook015.pdf