ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • แนวคิด ปรีดี พนมยงค์, ประวัติศาสตร์การเมือง

แนวความคิดประชาธิปไตยของปรีดี พนมยงค์

แนวความคิดประชาธิปไตยของปรีดี พนมยงค์

แนวความคิดประชาธิปไตยของปรีดี พนมยงค์

แนวความคิดประชาธิปไตยของปรีดี พนมยงค์ โดย มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และ โครงการ 60 ปีประชาธิปไตย

 • ผู้เขียน : วาณี พนมยงค์-สายประดิษฐ์, วิษณุ วรัญญู
 • พิมพ์ที่ : เรือนแก้วการพิมพ์
 • พิมพ์ครั้งที่ : 1
 • ปีที่พิมพ์ : 10 ธันวาคม 2535
 • จำนวนหน้า : 295 หน้า
 • ISBN : 974-88817-1-7

สารบัญ

 • คณะราษฎร และการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475
  • บางเรื่องเกี่ยวกับการก่อตั้งคณะราษฎร และระบอบประชาธิปไตย
  • คณะราษฎรกับการอภิวัฒน์ประชาธิปไตย 24 มิถุนายน 2475
  • บันทึกฉบับ 6 มีนาคม 2526 เรื่อง ตอบคำถามบางประการของนิสิตนักศึกษา
  • ตอบสัมภาษณ์ผู้แทนสหภาพเพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 • รัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย
  • ข้อเสนอของนายปรีดี พนมยงค์ เรื่องวิธีส่งเสริมให้ราษฎรสนใจประชาธิปไตย
  • สาส์นถึงรองนายกรัฐมนตรี
  • ประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเบื้องต้น กับการร่างรัฐธรรมนูญ
  • ผู้เกินกว่าราชา
  • รัฐธรรมนูญฉบับบังกะหล่า
  • จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน 14 ตุลาคม
  • ประชาธิปไตยเบื้องต้นสำหรับสามัญชน
 • การต่อต้านเผด็จการ
  • จะมีทางได้ประชาธิปไตยโดยวิธีสันติหรือไม่
  • เราจะต่อต้านเผด็จการได้อย่างไร
 • สุนทรพจน์
  • วันที่ 27 มิถุนายน 2477
  • วันที่ 27 มิถุนายน 2478
  • วันที่ 27 มิถุนายน 2479
  • วันที่ 7 พฤษภาคม 2489
 • ภาคผนวก
  • พ.ร.บ.ธรรมนูญปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พ.ศ. 2475
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ฉบับ 10 ธันวาคม 2475
  • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ 9 พฤษภาคม 2489
  • หมายเหตุเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญสามฉบับ

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook100.pdf