ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • แนวคิด ปรีดี พนมยงค์

ปาฐกถา ปรีดี พนมยงค์ 2564 "รัฐสวัสดิการเพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎร" ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

ปาฐกถา ปรีดี พนมยงค์ 2564 "รัฐสวัสดิการเพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎร" ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

รัฐสวัสดิการเพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎร

 • ผู้เขียน : ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
 • พิิมพ์์ครั้งที่่ 1 : มิถุนายน 2564
 • พิมพ์ที่ : บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด
 • ปีที่พิมพ์ : 2564
 • จำนวนหน้า : 176 หน้า
 • ISBN : 978-616-92435-6-4

สารบัญ

 • ปรีดี พนมยงค์: จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้    
 • การผูกขาดความทรงจำ: การสืบทอดความเหลื่อมล้ำที่ไม่เคยหมดสิ้น    
 • ปฐมบทแห่งการต่อสู้: เค้าโครงการเศรษฐกิจ โดยหลวงประดิษฐ์มนูธรรม
 • รัฐประหาร: การก่อการที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของประเทศ    
 • ชนชั้นนำ: อุปสรรคต่อการสร้างสังคมที่เป็นธรรมในปัจจุบัน
 • คนรุ่นใหม่: การต่อสู้เพื่อรัฐสวัสดิการ    
 • ความสงสัยต่อรัฐสวัสดิการ: ปลายทางชีวิตที่ดีขึ้น    
 • ชวนคุยเรื่องรัฐสวัสดิการ ดำเนินรายการ โดย ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
 • ประวัติผู้เขียน
 • ร่างเค้าโครงเศรษฐกิจ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)
 • เค้าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎร
 • เค้าร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประกอบเศรษฐกิจ
 • ประวัติผู้เขียน                                       

ดาวน์โหลด : https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/20210618-Pridi-Day-2564-2021.pdf