ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปรีดีบรรณานุสรณ์

16
สิงหาคม
2566
ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2561 หนังสือที่ระลึกในวาระ 118 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้เขียน : กษิดิศ อนันทนาธร กองบรรณาธิการ พิมพ์ที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2561 จำนวนหน้า : 240 หน้า ISBN: 978-974-315-968-8 สารบัญ
16
สิงหาคม
2566
ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2562 : ความหวังและอนาคตประเทศไทย หนังสือที่ระลึกในวาระ 119 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้เขียน : กษิดิศ อนันทนาธร กองบรรณาธิการ พิมพ์ที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2562 จำนวนหน้า : 216 หน้า ISBN: 978-616-486-004-9 สารบัญ
8
สิงหาคม
2566
ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2566 : การเมืองในธรรมศาสตร์ ก่อนความเคลื่อนไหวจะปรากฏ หนังสือที่ระลึกในวาระ 123 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้เขียน : กษิดิศ อนันทนาธร กองบรรณาธิการ พิมพ์ที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2566 จำนวนหน้า : 160 หน้า ISBN: 978-616-488-389-5 สารบัญ
18
กันยายน
2565
ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2565 : บางเรื่องเกี่ยวกับคณะราษฎร 2475 https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/eBook-Pridibunnanusorn-2565.pdf
24
สิงหาคม
2563
ผู้เขียน : กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ พิมพ์ที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร ปีที่พิมพ์ : 2563 จำนวนหน้า : 224 หน้า
15
เมษายน
2563
วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2537
15
เมษายน
2563
วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2536
15
เมษายน
2563
วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2535
Subscribe to ปรีดีบรรณานุสรณ์