ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • วันปรีดี พนมยงค์

วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2536

วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2536

วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2536

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในวัน "ปรีดี พนมยงค์" 11 พฤษภาคม 2536 ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ระลึกถึงปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อาทิเช่น รำลึกความหลัง โดย พูนศุข พนมยงค์ และจดหมายถึงคุณพ่อ โดย วาณี พนมยงค์

 • ผู้เขียน : ชมรม ต.ม.ธ.ก. สัมพันธ์ บรรณาธิการ
 • พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : -  
 • ปีที่พิมพ์ : 2536
 • จำนวนหน้า : 165 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • รำลึกความหลัง โดย พูนศุข พนมยงค์
 • สัมโมทนียกถาของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) เรื่อง พระนิพพานคือความไม่มีอารมณ์ 
 • จดหมายถึงคุณพ่อ
 • คนดีศรีอโยธยา
 • รำลึกถึงท่านปรีดี พนมยงค์
 • ท่านปรีดี พนมยงค์ กับ ความสำคัญของศีลธรรมในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • การยึดอำนาจ 24 มิถุนายน 2475
 • ปาฐกถาวันปรีดีฯ เรื่อง สตรีกับประชาธิปไตย 11 พฤษภาคม 2535

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridi-11-05-2536.pdf