ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • วันปรีดี พนมยงค์

ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๖๐

หนังสือที่ระลึกในวาระ 117 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

 • ผู้เขียน : กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ
 • พิมพ์ที่ : งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2560
 • จำนวนหน้า : 160 หน้า
 • ISBN : 978-974-466-972-8

สารบัญ

 • บนถนนสายปรีดี พนมยงค์
 • บันทึกชีวิตสมถะปัจฉิมวัยที่ชานกรุงปารีส
 • การร่างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย: บทเรียนจากป๋วยและปรีดี
 • มอง “เค้าโครงการเศรษฐกิจ” และ “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ในปัจจุบัน
 • ผู้หญิง ความยุติธรรม และความทรงจำบาดแผล
 • ภาพชีวิต ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/eBook-Pridibunnanusorn-2560.pdf