ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • วันปรีดี พนมยงค์

ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2562 : ความหวังและอนาคตประเทศไทย

ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2562 : ความหวังและอนาคตประเทศไทย

ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2562 : ความหวังและอนาคตประเทศไทย

หนังสือที่ระลึกในวาระ 119 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

 • ผู้เขียน : กษิดิศ อนันทนาธร กองบรรณาธิการ
 • พิมพ์ที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2562
 • จำนวนหน้า : 216 หน้า
 • ISBN: 978-616-486-004-9

สารบัญ

 • จดหมายถึงป็อม
 • อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 • คิดถึงอาจารย์ปรีดี
 • ท่านผู้ประศาสน์การของเรา
 • ฉากแห่งชีวิตของปรีดี พนมยงค์ เมื่อครั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
 • ปรีดี พนมยงค์ ผู้สร้างแรงบันดาลใจ
 • อภิวัฒน์สยาม 2562: ความหวังและอนาคตประเทศไทย
 • ความสำคัญของการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย: การใช้เทคโนโลยีตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF