ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • วันปรีดี พนมยงค์

ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2563: มรดกของปรีดี พนมยงค์

ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2563: มรดกของปรีดี พนมยงค์

ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2563: มรดกของปรีดี พนมยงค์

หนังสือที่ระลึกในวาระ 120 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

 • ผู้เขียน : กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ
 • พิมพ์ที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : -  
 • ปีที่พิมพ์ : 2563
 • จำนวนหน้า : 224 หน้า 
 • ISBN : 978-616-488-107-5

สารบัญ

 • ปรีดี พนมยงค์ คนดีศรีอยุธยา
 • พระธรรมเทศนาครบ 100 วัน รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์
 • ชื่อ "ปรีดี" กับสกุล "พนมยงค์"
 • ทำไมดิฉันจึงรัก เคารพ และบูชาท่านปรีดี พนมยงค์
 • แนวความคิดว่าด้วย "สภาผู้แทนราษฎร" ของปรีดี พนมยงค์
 • ความรู้ทั่วไป: จดหมายสอนลูก
 • ศิลปะแห่งความสำเร็จ
 • กฎกติกา และสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างการแข่งขันทางการเมืองที่เป็นธรรมและนำไปสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridi-or-th-pridi63.pdf