ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • วันปรีดี พนมยงค์

ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๕๙

ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๕๙

ปรีดีบรรณานุสรณ์ ๒๕๕๙

หนังสือที่ระลึกในวาระ 116 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์

 • ผู้เขียน : กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ
 • พิมพ์ที่ : งานสื่อสารองค์กร กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2559 
 • จำนวนหน้า : 140 หน้า 
 • ISBN : -

สารบัญ

 • ท่านมองเห็นอะไร? ข้างหลังภาพปรีดี-ป๋วย
 • วัยเติบใหญ่ของข้าพเจ้าบนเส้นทางอภิวัฒน์
 • ตำแหน่ง “ผู้ประศาสน์การ” ที่ถูกยกเลิกไปอย่างแยบยล
 • ธรรมศาสตร์กับขบวนการเสรีไทย
 • ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
 • ปรีดี พนมยงค์ กับ รัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ ที่เกี่ยวข้อง

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/eBook-Pridibunnanusorn-2559.pdf