ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปาฐกถา

แนวคิด-ปรัชญา
16
ตุลาคม
2564
การเคลื่อนไหวต่อสู้ระบบศักดินาเพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตย จำเป็นไหมที่จะต้องใช้สันติวิธีหรือไม่ใช้สันติวิธี
21
มิถุนายน
2564
ความมุ่งหมายของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475 คือ “การบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎร”
27
เมษายน
2564
รัฐสวัสดิการ เพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎร
2
มีนาคม
2563
คำปราศรัย สุนทรพจน์บางเรื่อง ของนายปรีดี พนมยงค์ และ บางเรื่องเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์ พิมพ์ที่ : ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2517 จำนวนหน้า : 226 หน้า ISBN : - สารบัญ
1
มีนาคม
2563
สุนทรพจน์ (บางเรื่องของนายปรีดี พนมยงค์) สุนทรพจน์ของนายปรีดี พนมยงค์ แสดงในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 และสุนทรพจน์อื่นๆ ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์ พิมพ์ที่ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2545 จำนวนหน้า : 66 หน้า ISBN : 974-90424-6-8 สารบัญ
Subscribe to ปาฐกถา