ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปาฐกถา

18
กันยายน
2565
วัน "ปรีดี พนมยงค์" 11 พฤษภาคม 2538 ห้าสิบปี ศักดิ์ศรี เสรีไทย สุนทรพจน์ ของ "รู้ธ" ในหนังสือ ห้าสิบปี ศักดิ์ศรี เสรีไทย https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook252.pdf
18
กันยายน
2565
รวมปาฐกถาซึ่งแสดงที่สามัคยาจารย์สมาคม ตั้งแต่ พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2474 (ปัญหาเกี่ยวแก่การลงอาชญาผู้กระทำผิดกฎหมาย / โดย หลวงประดิษฐ์มนูธรรม https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook214.pdf
18
กันยายน
2565
ปาฐกถา ของนายปรีดี พนมยงค์เรื่อง "อนาคตของประเทศไทย ควรดำเนินไปในรูปใด ในการชุมนุมสนทนาที่สามัคคีสมาคม (สมาคมนักเรียนไทย) ประเทศ https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook292.pdf
บทบาท-ผลงาน
9
กรกฎาคม
2565
โอวาทของผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2482 ปรีดี พนมยงค์
แนวคิด-ปรัชญา
16
ตุลาคม
2564
การเคลื่อนไหวต่อสู้ระบบศักดินาเพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตย จำเป็นไหมที่จะต้องใช้สันติวิธีหรือไม่ใช้สันติวิธี
21
มิถุนายน
2564
หนังสือเล่มนี้จะเป็นประตูเชื่อมโยงแนวคิดด้านเศรษฐกิจของปรีดี พนมยงค์ เข้ากับกระแสเรียกร้องให้มีรัฐสวัสดิการของคนยุคปัจจุบัน ซึ่งอาจารย์ษัษฐรัมย์มองว่า ปรีดี พนมยงค์เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย การต่อสู้เพื่อความเท่าเทียม และที่สำคัญที่สุด จิตวิญญาณของปรีดี พนมยงค์ คือ “จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เพื่อรัฐสวัสดิการ” ที่จะนำไปสู่ความสุขสมบูรณ์ของราษฎรอย่างแท้จริง
27
เมษายน
2564
รัฐสวัสดิการ เพื่อความสุขสมบูรณ์ของราษฎร
2
มีนาคม
2563
คำปราศรัย สุนทรพจน์บางเรื่อง ของนายปรีดี พนมยงค์ และ บางเรื่องเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์ พิมพ์ที่ : ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2517 จำนวนหน้า : 226 หน้า ISBN : - สารบัญ
1
มีนาคม
2563
สุนทรพจน์ (บางเรื่องของนายปรีดี พนมยงค์) สุนทรพจน์ของนายปรีดี พนมยงค์ แสดงในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 และสุนทรพจน์อื่นๆ ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์ พิมพ์ที่ : สถาบันปรีดี พนมยงค์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2545 จำนวนหน้า : 66 หน้า ISBN : 974-90424-6-8 สารบัญ
Subscribe to ปาฐกถา