ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

คำปราศรัย สุนทรพจน์บางเรื่อง ของนายปรีดี พนมยงค์ และ บางเรื่องเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย

คำปราศรัย สุนทรพจน์บางเรื่อง ของนายปรีดี พนมยงค์ และ บางเรื่องเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย

คำปราศรัย สุนทรพจน์บางเรื่อง ของนายปรีดี พนมยงค์ และ บางเรื่องเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทย

 • ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์
 • พิมพ์ที่ : ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์, กรุงเทพมหานคร
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2517
 • จำนวนหน้า : 226 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • คำปราศัยของนายปรีดี พนมยงค์ ต่อ ธรรมศาสตร์บัณฑิตและเนติบัณฑิต นักสันติภาพที่ได้มาเยี่ยม ณ บ้านพักชานกรุงปารีส เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
 • สุนทรพจน์ของนายปรีดี พนมยงค์ แสดงในสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
 • นายปรีดี พนมยงค์กับคนไทยในลอนดอน
 • จดหมายจากปารีสถึงคณะผู้จัดทำมหิดลสาร
 • คำสัมภาษณ์นายปรีดี พนมยงค์ ให้แก่สำนักข่าว เอ. เอฟ. พี. ที่กรุงปารีส เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2514
 • การถวายความปลอดภัยแด่สมเด็จพระศรีสวรินทิรา พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า และพระบรมวงศานุวงศ์ในระหว่างสงคราม
 • พระบรมวงศานุวงศ์ และขบวนการเสรีไทย
 • บางเรื่องเกี่ยวกับการก่อตั้งคณะราษฎรและระบบประชาธิปไตย
 • ข้อสังเกตเกี่ยวกับเอกภาพของชาติกับประชาธิปไตย
 • ปาฐกถาของนายปรีดี พนมยงค์ เรื่อง จะมีทางได้ประชาธิปไตยโดยวิธีสันติหรือไม่ แสดงในงานประชุมประจำปีของนักเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 30 สิงหาคม 2516
 • คำขวัญและบทความของนายปรีดี พนมยงค์
 • ข้อเสนอของนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ต่อ ฯพณฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการส่งเสริมให้ราษฎรสนใจประชาธิปไตย

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook187.pdf