ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ร่างรัฐธรรมนูญ

แนวคิด-ปรัชญา
14
ธันวาคม
2566
สรุปประเด็นเสวนา PRIDI TALKS #23 x PBIC : รื้อ ร่าง สร้าง รัฐธรรมนูญใหม่เพื่อประชาชน“สถาบันปรีดี พนมยงค์” ร่วมกับ “วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์”
บทสัมภาษณ์
6
พฤศจิกายน
2566
ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์แรงงาน ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงประเด็นด้านแรงงานนับตั้งแต่รากฐานทางเศรษฐกิจภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 จนถึงประเด็นด้านขบวนการแรงงานรวมถึงหลักประกันทางกฎหมายของแรงงานไทยที่ผกผันไปตามพลวัตของประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์การเมืองไทย
แนวคิด-ปรัชญา
24
ตุลาคม
2566
ปรัชญาของความรู้และความหมายของ “วิทยาศาสตร์ประชาธิปไตย” ข้อควรพึงพิจารณา คำนึงถึง รวมทั้งการวิพากษ์วิจารณ์ถึงเผด็จการและการร่างรัฐธรรมนูญปี 59-60 ที่ไม่เป็นประชาธิปไตย
2
มีนาคม
2563
ประชาธิปไตย และ รัฐธรรมนูญเบื้องต้นกับการร่างรัฐธรรมนูญ หนังสือเล่มนี้นายปรีดี พนมยงค์ บอกเล่าเนื้อหาแนวคิดประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเบื้องต้น โดยสัมพันธ์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผู้เขียน : ปราโมทย์ พึ่งสุนทร พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์นีติเวชช์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2517 จำนวนหน้า : 49 หน้า ISBN : - สารบัญ
1
มีนาคม
2563
ปรีดี พนมยงค์ วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 2517 หนังสือเล่มนี้นายปรีดี พนมยงค์ เขียนขึ้นมาเพื่อวิพาษ์วิจารณ์ต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับ 2517 ซึ่งปรีดีมีข้อสังเกตหลายประการด้วยกัน ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์ พิมพ์ที่ : - พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : - จำนวนหน้า : 139 หน้า ISBN : - สารบัญ
1
มีนาคม
2563
วารสาร อ.ม.ธ ฉบับ 10 ธันวาคม : รวมปาฐกถา บทความ และข้อสังเกตของนาย ปรีดี พนมยงค์ หนังสือเล่มนี้รวมปาฐกถา บทความ และข้อสังเกตของปรีดี พนมยงค์ ที่แสดงไว้ในที่ต่างๆ ผู้เขียน : ปรีดี พนมยงค์ พิมพ์ที่ : เจริญวิทย์การพิมพ์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2516 จำนวนหน้า : 159 หน้า ISBN : - สารบัญ
Subscribe to ร่างรัฐธรรมนูญ