ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

ประชาธิปไตย และ รัฐธรรมนูญเบื้องต้นกับการร่างรัฐธรรมนูญ

ประชาธิปไตย และ รัฐธรรมนูญเบื้องต้นกับการร่างรัฐธรรมนูญ

ประชาธิปไตย และ รัฐธรรมนูญเบื้องต้นกับการร่างรัฐธรรมนูญ

หนังสือเล่มนี้นายปรีดี พนมยงค์ บอกเล่าเนื้อหาแนวคิดประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญเบื้องต้น โดยสัมพันธ์กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

  • ผู้เขียน : ปราโมทย์ พึ่งสุนทร
  • พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์นีติเวชช์, กรุงเทพมหานคร
  • พิมพ์ครั้งที่ : -
  • ปีที่พิมพ์ : 2517
  • จำนวนหน้า : 49 หน้า
  • ISBN : -

สารบัญ

  • -

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook198.pdf