ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันปรีดี พนมยงค์

31
ตุลาคม
2566
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในวัน ปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2555 ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ระลึกถึงปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อาทิเช่น บทความของ อ.ชมัยภร แสงกระจ่าง เรื่อง กว่าจะรู้จัก “ปรีดี พนมยงค์” บทความนี้ ได้เล่าถึง อ.ชมัยภร ที่เติบโตมาในยุคที่ข่าวลือให้ร้ายนายปรีดี พนมยงค์แพร่หลาย ทำให้เธอมีอคติต่อนายปรีดีอยู่บ้าง ต่อมาเมื่อได้มีโอกาสเขียนสารคดีชีวประวัตินายปรีดี เธอจึงตั้งใจจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงและครบถ้วน เพื่อลบล้างภาพจำที่ผิดๆ ของนายปรีดี เธอได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนายปรีดีจากหนังสือชีวประวัติและเอกสารสำคัญต่างๆ รวมทั้งได้สัมภาษณ์ทายาทของนายปรีดีด้วย ในการเขียน
24
ตุลาคม
2566
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในวัน ปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2556 ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ระลึกถึงปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อาทิเช่น บทนิพนธ์ ของปรีดี พนมยงค์ เรื่อง จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน 14 ตุลาคม หรือข้อเขียนของ ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล ที่ว่าด้วยแนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตยสมบูรณ์ของปรีดี พนมยงค์
16
ตุลาคม
2566
ครบรอบชาตกาล 111 ปี รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ ผู้เขียน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2554 จำนวนหน้า : 26 หน้า ISBN : - สารบัญ
16
ตุลาคม
2566
นิทรรศการ 100 ปี ปรีดี พนมพงค์ (2443-2543) เป็นความพยายามของคณะผู้จัดทำที่จะนำเสนอประวัติ ความคิด ชีวิต และผลงานของนายปรีดี พนมยงค์ ใน 2 สถานะคือ
16
สิงหาคม
2566
ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2561 หนังสือที่ระลึกในวาระ 118 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้เขียน : กษิดิศ อนันทนาธร กองบรรณาธิการ พิมพ์ที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2561 จำนวนหน้า : 240 หน้า ISBN: 978-974-315-968-8 สารบัญ
16
สิงหาคม
2566
ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2562 : ความหวังและอนาคตประเทศไทย หนังสือที่ระลึกในวาระ 119 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้เขียน : กษิดิศ อนันทนาธร กองบรรณาธิการ พิมพ์ที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2562 จำนวนหน้า : 216 หน้า ISBN: 978-616-486-004-9 สารบัญ
8
สิงหาคม
2566
ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2566 : การเมืองในธรรมศาสตร์ ก่อนความเคลื่อนไหวจะปรากฏ หนังสือที่ระลึกในวาระ 123 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้เขียน : กษิดิศ อนันทนาธร กองบรรณาธิการ พิมพ์ที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2566 จำนวนหน้า : 160 หน้า ISBN: 978-616-488-389-5 สารบัญ
บทบาท-ผลงาน
12
พฤษภาคม
2566
ธรรมเกียรติ กันอริ อภิปรายทรรศนะแห่งประชาธิปไตยของ 'นายปรีดี พนมยงค์' ไว้ ณ เรือนไทยหอประชุมภายในเขตอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อครั้งอัญเชิญอัฐิธาตุของ 'นายปรีดี พนมยงค์' กลับสู่มาตุภูมิ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2529
12
พฤษภาคม
2566
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมาในวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี พ.ศ. 2566 สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดเสวนา PRIDI Talks #20: “ดุลยภาพแห่งอำนาจ” : เปลี่ยนผ่านสังคมไทยด้วยการเลือกตั้ง ขึ้น ณ ชั้น 9 อาคารอเนกประสงค์ 1 สถาบันไทยคดีศึกษา ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยได้รับเกียรติจากนักวิชาการ สื่อมวลชน และองค์กรเคลื่อนไหวภาคประชาชน ได้แก่ รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล, รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์, รศ.ดร.พิภพ อุดร, ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล และ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ และ ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ เป็นผู้ดำเนินรายการ
12
พฤษภาคม
2566
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เป็นวาระ 123 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ ในช่วงเช้า สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และพิธีวางพานพุ่ม อนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ เพื่อรำลึกคุณูปการต่างๆ ของ ‘ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์’ ในฐานะผู้ริเริ่มวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย โดยในเวลา 08.00 น. ได้เริ่มพิธีทำบุญแด่นายปรีดี พนมยงค์  
Subscribe to วันปรีดี พนมยงค์