ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันปรีดี พนมยงค์

แนวคิด-ปรัชญา
24
พฤษภาคม
2567
ช่วงท้ายงานเสวนาทางวิชาการ PRIDI Talks #25 เก่าไปใหม่มา : สว. ชุดใหม่ อนาคตประชาธิปไตย อนาคตประเทศไทย เปิดให้ผู้เข้าร่วมรับชมงานเสวนาถามคำถามและวิทยากรภายในงานตอบคำถาม ข้อสงสัยประเด็นต่างๆ
แนวคิด-ปรัชญา
23
พฤษภาคม
2567
ผู้ร่วมเสวนาในเวที PRIDI Talks #25 กล่าวถึงความคาดหวังให้สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่มีความเชื่อมโยงกับประชาชนมากขึ้น ใช้อำนาจอย่างรับผิดชอบ และผลักดันการปฏิรูปการเมืองอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
14
พฤษภาคม
2567
‘สถาบันปรีดี พนมยงค์’ ได้ร่วมกับ ‘มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์’ จัดงานเสวนาทางวิชาการ PRIDI Talks #25 เก่าไปใหม่มา : สว. ชุดใหม่ อนาคตประชาธิปไตย อนาคตประเทศไทย ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567
14
พฤษภาคม
2567
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เป็นวาระ 124 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ ในช่วงเช้าสถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และพิธีวางพานพุ่ม ณ อนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ บริเวณลานปรีดี พนมยงค์ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของ ‘ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์’ ในฐานะผู้ริเริ่มวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย
ชีวิต-ครอบครัว
7
พฤษภาคม
2567
การเชิญอัฐิธาตุของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 และปฏิกิริยาทางสังคมจากปารีสและไทยทั้งจากครอบครัว ลูกศิษย์ และนิสิตนักศึกษา รวมทั้งสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจต่องานเชิญอัฐิธาตุในครั้งนี้
31
ตุลาคม
2566
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในวัน ปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2555 ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ระลึกถึงปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อาทิเช่น บทความของ อ.ชมัยภร แสงกระจ่าง เรื่อง กว่าจะรู้จัก “ปรีดี พนมยงค์” บทความนี้ ได้เล่าถึง อ.ชมัยภร ที่เติบโตมาในยุคที่ข่าวลือให้ร้ายนายปรีดี พนมยงค์แพร่หลาย ทำให้เธอมีอคติต่อนายปรีดีอยู่บ้าง ต่อมาเมื่อได้มีโอกาสเขียนสารคดีชีวประวัตินายปรีดี เธอจึงตั้งใจจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงและครบถ้วน เพื่อลบล้างภาพจำที่ผิดๆ ของนายปรีดี เธอได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนายปรีดีจากหนังสือชีวประวัติและเอกสารสำคัญต่างๆ รวมทั้งได้สัมภาษณ์ทายาทของนายปรีดีด้วย ในการเขียน
24
ตุลาคม
2566
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในวัน ปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2556 ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ระลึกถึงปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อาทิเช่น บทนิพนธ์ ของปรีดี พนมยงค์ เรื่อง จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน 14 ตุลาคม หรือข้อเขียนของ ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล ที่ว่าด้วยแนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตยสมบูรณ์ของปรีดี พนมยงค์
16
ตุลาคม
2566
ครบรอบชาตกาล 111 ปี รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ ผู้เขียน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2554 จำนวนหน้า : 26 หน้า ISBN : - สารบัญ
16
ตุลาคม
2566
นิทรรศการ 100 ปี ปรีดี พนมพงค์ (2443-2543) เป็นความพยายามของคณะผู้จัดทำที่จะนำเสนอประวัติ ความคิด ชีวิต และผลงานของนายปรีดี พนมยงค์ ใน 2 สถานะคือ
Subscribe to วันปรีดี พนมยงค์