ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันปรีดี พนมยงค์ 2567

14
พฤษภาคม
2567

11 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา วันปรีดี พนมยงค์ 2567 เป็นวาระ 124 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ ในช่วงเช้าสถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และพิธีวางพานพุ่ม ณ อนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ บริเวณลานปรีดี พนมยงค์ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของ ‘ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์’ ในฐานะผู้ริเริ่มวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทย อีกทั้งยังเป็นผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

 

วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567

 

เวลา 08.00 น. ได้เริ่มพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ศาสตรจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ โดยพระสงฆ์จากวัดชนะสงคราม ถัดจากนั้น รองศาสตรจารย์ ดร.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงความสำคัญของวันปรีดี พนมยงค์ และเปิดงานฯ ตามลำดับ

 

วันปรีดี พนมยงค์ 2567

 

ภายในงานมีการขับร้องประสานเสียงเพลงประจำมหาวิทยาลัย โดยชุมนุมขับร้องเพลงประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มีการมอบโล่รางวัล “ปรีดี พนมยงค์” ประจำปี 2567 และมีพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนปาล พนมยงค์” ประจำปี 2567 โดยนายปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการสถาบันปรีดี พนมยงค์ โดยรางวัลทุนปาล พนมยงค์ในปีนี้ ได้จัดประกวดบทความในหัวข้อ “อิสรภาพ เสรีภาพ กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS) ตามหลักการสหประชาชาติ” ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดรับบทความจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คุณวิรุฬห์ สัพทานนท์ คณะนิติศาสตร์ ชั้นปี 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คุณคมชาญ ศิริลักษณานุกูล คณะอักษรศาสตร์ ชั้นปี 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณศมพร มีเกิดมูล คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567

 

กิจกรรมท้ายสุดของช่วงเช้าเป็นพิธีวางพานพุ่ม โดย คณะทายาท คณะผู้บริหาร สมาคมธรรมศาสตร์ฯ สถาบันปรีดี พนมยงค์ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานภายนอก อาทิ ผู้แทนสถานทูตหลายประเทศ ตัวแทนจากพรรคการเมือง เป็นต้น

 

วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567

 

กิจกรรมในช่วงบ่ายได้จัดเสวนาทางวิชาการ วันปรีดี พนมยงค์ 2567 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายใต้ชื่องาน PRIDI Talks #25 เก่าไปใหม่มา : สว. ชุดใหม่ อนาคตประชาธิปไตย อนาคตประเทศไทย รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวเปิดงานธรรมศาสตร์ และกล่าวนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ ในหัวข้อ “ที่มา สว. : การต่อสู้ระหว่างประชาธิปไตย กับอภิชนาธิปไตย”

 

วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567

 

กิจกรรมเสวนาวิชาการ ผู้ร่วมเสวนาโดย จาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี, ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พริษฐ์ วัชรสินธุ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน, สิริพรรณ นกสวน สวัสดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดำเนินรายการโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้อำนวยการบริหารโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

 

วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567

 

ในช่วงท้ายกิจกรรม ได้มีการมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากรที่มาเข้าร่วมกิจกรรม และปิดกิจกรรมด้วยการถ่ายภาพร่วมกัน

 

วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567

 

นอกจากนี้ภายในงานฯ ยังมีกิจกรรมของโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) จัดขึ้นบริเวณใต้หอประชุมศรีบูรพา เป็นกิจกรรม “คลินิก” ให้คำปรึกษา ครั้งสุดท้ายก่อนออก พ.ร.ฎ. ที่เชิญชวนแก่ผู้สนใจให้สมัคร สว. และยังให้ความรู้ทางกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงสมัครสว. ตรวจสอบคุณสมบัติ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครสว. ทางเว็บไซต์ senate67.com

 

วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567
วันปรีดี พนมยงค์ 2567