ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

18
กันยายน
2565
รวมบทความบางเรื่องของนายปรีดี พนมยงค์ เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและการร่างรัฐธรรมนูญ https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook212.pdf
18
กันยายน
2565
บทความของนายปรีดี พนมยงค์ เรื่อง ความเป็นมาของศัพท์ไทยปฏิวัติ, รัฐประหาร, วิวัฒน์, อภิวัฒน์ https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/puey030.pdf
18
กันยายน
2565
คำอธิบายกฎหมายปกครอง https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook189.pdf
18
กันยายน
2565
"ศิษย์อาจารย์" สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (คำปราศรัยของ ปรีดี พนมยงค์) คำปราศรัยของนายปรีดี พนมยงค์ต่อธรรมศาสตร์บัณฑิตและเนติบัณฑิต นักสันติภาพ ที่ได้มาเยี่ยม ณ บ้านพักชานกรุงปารีสเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 ในหนังสือ ศิษย์อาจารย์ https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook146.pdf
18
กันยายน
2565
รวมปาฐกถาซึ่งแสดงที่สามัคยาจารย์สมาคม ตั้งแต่ พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2474 (ปัญหาเกี่ยวแก่การลงอาชญาผู้กระทำผิดกฎหมาย / โดย หลวงประดิษฐ์มนูธรรม https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook214.pdf
18
กันยายน
2565
ปาฐกถา ของนายปรีดี พนมยงค์เรื่อง "อนาคตของประเทศไทย ควรดำเนินไปในรูปใด ในการชุมนุมสนทนาที่สามัคคีสมาคม (สมาคมนักเรียนไทย) ประเทศ https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook292.pdf
13
มีนาคม
2563
หนังสือ ข้อเขียนทางปรัชญา โดยปรีดี พนมยงค์
2
มีนาคม
2563
หนังสือ Pridi by Pridi : selected writings on life, politics, and economy โดย ปรีดี พนมยงค์
2
มีนาคม
2563
หนังสือ ขุมปัญญา โดย ปรีดี พนมยงค์
Subscribe to ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน