ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

13
พฤศจิกายน
2566
บันทึกข้อความสำคัญประกอบด้วยอุทาหรณ์ และคำแนะนำแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ตอนที่ 2 ผู้เขียน : หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์นิติสาส์น, พระนคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2473 จำนวนหน้า : 273 หน้า ISBN : - สารบัญ
13
พฤศจิกายน
2566
บันทึกข้อความสำคัญประกอบด้วยอุทาหรณ์ และคำแนะนำแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ตอนที่ 1 ผู้เขียน : หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์นิติสาส์น, พระนคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2472 จำนวนหน้า : 351 หน้า ISBN : - สารบัญ
13
พฤศจิกายน
2566
บันทึกข้อความสำคัญประกอบด้วยอุทาหรณ์ และคำแนะนำแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ผู้เขียน : หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์นิติสาส์น, พระนคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2471 จำนวนหน้า : 439 หน้า ISBN : - สารบัญ
31
ตุลาคม
2566
เนื่องจากคอมมิวนิสต์บางสาขาได้นำเอาความคิดว่า “ไม่มีชาติ” ไปเผยแพร่ในประเทศไทย เพื่อให้คนเข้าใจผิดว่าในโลกนี้ไม่มีชาติ ทำนายปรีดี พนมยงค์ จึงได้ส่งบทความเรื่อง “ชาติคงมีอยู่” ไปลงในนิตยสาร “เพื่อนไทย” ฉบับกันยายน 2518 ของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธรัฐเยอรมัน แล้วต่อมา นายไชยวัฒน์ ถิระพันธ์ และ นายมหิทธิพล อัมพุนันท์ อดีตนายกสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธรัฐเยอรมันได้จัดพิมพ์บทความนั้นเป็นหนังสือเล่ม
24
ตุลาคม
2566
หนังสือเล่มนี้ให้ไว้ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายทิพโกษา โลหนันทน์ ณ เมรุ วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร วันที่ 13 มิถุนายน 2486 เพื่อเป็นการช่วยบําเพ็ญกุศลตามสมควร 
18
กันยายน
2565
รวมบทความบางเรื่องของนายปรีดี พนมยงค์ เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและการร่างรัฐธรรมนูญ https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook212.pdf
18
กันยายน
2565
บทความของนายปรีดี พนมยงค์ เรื่อง ความเป็นมาของศัพท์ไทยปฏิวัติ, รัฐประหาร, วิวัฒน์, อภิวัฒน์ https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/puey030.pdf
18
กันยายน
2565
คำอธิบายกฎหมายปกครอง https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook189.pdf
18
กันยายน
2565
"ศิษย์อาจารย์" สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (คำปราศรัยของ ปรีดี พนมยงค์) คำปราศรัยของนายปรีดี พนมยงค์ต่อธรรมศาสตร์บัณฑิตและเนติบัณฑิต นักสันติภาพ ที่ได้มาเยี่ยม ณ บ้านพักชานกรุงปารีสเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 ในหนังสือ ศิษย์อาจารย์ https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook146.pdf
18
กันยายน
2565
รวมปาฐกถาซึ่งแสดงที่สามัคยาจารย์สมาคม ตั้งแต่ พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2474 (ปัญหาเกี่ยวแก่การลงอาชญาผู้กระทำผิดกฎหมาย / โดย หลวงประดิษฐ์มนูธรรม https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook214.pdf
Subscribe to ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน