13 มีนาคม 2020
หนังสือ ข้อเขียนทางปรัชญา โดยปรีดี พนมยงค์
2 มีนาคม 2020
หนังสือ Pridi by Pridi : selected writings on life, politics, and economy โดย ปรีดี พนมยงค์
2 มีนาคม 2020
หนังสือ ขุมปัญญา โดย ปรีดี พนมยงค์
2 มีนาคม 2020
    https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook007.pdf
2 มีนาคม 2020
    https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook188.pdf