ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

บทความของนายปรีดี พนมยงค์ เรื่อง ชาติคงมีอยู่

บทความของนายปรีดี พนมยงค์ เรื่อง ชาติคงมีอยู่

เนื่องจากคอมมิวนิสต์บางสาขาได้นำเอาความคิดว่า “ไม่มีชาติ” ไปเผยแพร่ในประเทศไทย เพื่อให้คนเข้าใจผิดว่าในโลกนี้ไม่มีชาติ ทำนายปรีดี พนมยงค์ จึงได้ส่งบทความเรื่อง “ชาติคงมีอยู่” ไปลงในนิตยสาร “เพื่อนไทย” ฉบับกันยายน 2518 ของสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธรัฐเยอรมัน แล้วต่อมา นายไชยวัฒน์ ถิระพันธ์ และ นายมหิทธิพล อัมพุนันท์ อดีตนายกสมาคมนักเรียนไทยในสหพันธรัฐเยอรมันได้จัดพิมพ์บทความนั้นเป็นหนังสือเล่ม

  • ผู้เขียน : ไชยวัฒน์ ถิระพันธุ์, มหิทธิพล อัมพุนันท์ 
  • พิมพ์ที่ : มงคลการพิมพ์, กรุงเทพฯ
  • พิมพ์ครั้งที่ : -
  • ปีที่พิมพ์ : 2516
  • จำนวนหน้า : 21 หน้า
  • ISBN : -

สารบัญ

  • -

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF