ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • ปรีดี พนมยงค์ พูด / เขียน

"ศิษย์อาจารย์" สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (คำปราศรัยของ ปรีดี พนมยงค์)

"ศิษย์อาจารย์" สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (คำปราศรัยของ ปรีดี พนมยงค์)

"ศิษย์อาจารย์" สถาบันวิทยาศาสตร์สังคม (คำปราศรัยของ ปรีดี พนมยงค์)

คำปราศรัยของนายปรีดี พนมยงค์ต่อธรรมศาสตร์บัณฑิตและเนติบัณฑิต นักสันติภาพ ที่ได้มาเยี่ยม ณ บ้านพักชานกรุงปารีสเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 ในหนังสือ ศิษย์อาจารย์

https://pridi.or.th/sites/default/files/pdf/pridibook146.pdf