ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน

ชีวิต-ครอบครัว
9
มกราคม
2565
ถึงแม้ ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ จะเป็นภริยา นายปรีดี พนมยงค์ สมาชิกคนสำคัญของคณะราษฎร ผู้กระทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาสู่ระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.
Subscribe to หม่อมเจ้าศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน