ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันนี้ในอดีต

วันนี้ในอดีต
25
ธันวาคม
2566
เนื่องในวาระชาตกาล 101 ปี ‘คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร’ หญิงผู้ที่รับบท “ความเป็นแม่“ ที่ไม่ได้เพียงแต่ปฏิบัติต่อลูกที่ให้กำเนิดออกมาเท่านั้น ยังให้ความรัก ความอบอุ่น ทุ่มเทการเลี้ยงดู บ่มเพาะให้เด็กทุกคนทัดเทียมเสมือนลูกของตัวเอง
วันนี้ในอดีต
9
พฤษภาคม
2566
พระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ โดย นายปรีดี พนมยงค์ นายกรัฐมนตรี นำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย​  
วันนี้ในอดีต
7
พฤษภาคม
2566
นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ถึงแก่อสัญกรรม ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ต่อมาได้มีการเชิญอัฐิธาตุของท่านกลับสู่มาตุภูมิ ย่ำรุ่งวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2529 มีประชาชนมารอต้อนรับที่สนามบินดอนเมืองอย่างเนืองแน่น โดยปราศจากรัฐพิธีรับรองใดๆ … นั่นคงเป็นเพราะอัฐิธาตุของนายปรีดี เป็นสัญลักษณ์ของสัจจะทางอุดมการณ์และจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ประดุจหอกข้างแคร่ที่คอยทิ่มตำสำนึกของชนชั้นปกครองเผด็จการทุกยุคทุกสมัย
วันนี้ในอดีต
2
พฤษภาคม
2566
นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อเวลา 11.45 น. ของวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ด้วยอาการหัวใจวาย ที่บ้านพักชานกรุงปารีส ขณะมีอายุ 83 ปี (เกิด 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443) ซึ่งในอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันครบรอบวันเกิดของท่าน
วันนี้ในอดีต
1
พฤษภาคม
2566
ภายหลังอภิวัฒน์สยาม 2475 ภารกิจสำคัญของคณะราษฎรในปฏิญญาว่าด้วยหลัก 6 ประการด้านเศรษฐกิจ ในข้อที่ 3 ดังความว่า “จะต้องบำรุงความสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้ราษฎรทำ จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก” อันเป็นวาระเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ไข
วันนี้ในอดีต
12
เมษายน
2566
12 เมษายน 2476 : นายปรีดี พนมยงค์ ถูกเนรเทศ
วันนี้ในอดีต
5
เมษายน
2566
5 เมษายน 2460 : 106 ปี ชาตกาล ครูองุ่น มาลิก
Subscribe to วันนี้ในอดีต