ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

“คำอธิบายกฎหมายปกครอง” (บรรยายร่วมกับพระสารสาส์นประพันธ์นิติสาส์น ที่โรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม) ใน คำอธิบายกฎหมายปกครอง โดยหลวงประดิษฐ์มนูธรรมและพระสารสาส์นประพันธ์นิติสาส์น พระนคร : 2475 (ปรีดีบรรยายช่วงวันที่ 24 พฤษภาคม – 31 มิถุนายน 2475)