ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

“สุนทรพจน์ของนายปรีดี พนมยงค์ แสดงในรัฐสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489” ในรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร