ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

อนาคตของประเทศไทยควรดำเนินไปในรูปแบบใดปาฐกถาแสดงในการชุมนุมสนทนาที่สามัคคีสมาคม สมาคมนักเรียนไทยในอังกฤษ เสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2515, จัดพิมพ์โดย นายปราโมทย์ พึ่งสุนทร. กรุงเทพ : นีติเวชช์, 2515