ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

“วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ” จัดพิมพ์โดย คณะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ มหาราษฎร์, กรุงเทพ : จงเจริญ การพิมพ์, 2517 (ปรีดีเขียนลงวันที่ 4 มีนาคม 2517)