ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

“ทางรอดของสังคมไทย” บทความให้คณะกรรมการนิสิต คระนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงพิมพ์ใน หนังสือที่ระลึกวันที่ 10 ธันวาคม 2518,(ปรีดีเขียนลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2518)