ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • งานเขียนของปรีดี •

จดหมายของนายปรีดี พนมยงค์ ถึงพระพิศาลสุขุมวิท เรื่อง หนังสือจดหมายเหตุของเสรีไทยเกี่ยวกับการปฎิบัติการในแคนดี นิวเดลฮี และสหรัฐอเมริกา กับภาคผนวกเรื่องเสรีไทยอีกบางประการ, กรุงเทพ : อมรินทร์การพิมพ์, 2522 (ปรีดีเขียน ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2522)