ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PRIDI Talks #19: 111 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ “สิทธิมนุษยชนกับความเท่าเทียมทางเพศในรัฐธรรมนูญไทย”

PRIDI Talks #19: 111 ปี ชาตกาล
ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
“สิทธิมนุษยชนกับความเท่าเทียมทางเพศในรัฐธรรมนูญไทย”

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566

14.00 - 17.00 น.

ณ สมาคมธรรมศาสตร์ฯ ซอยงามดูพลี 

 

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระ 111 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ (2 มกราคม 2455 - 2566) สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้ดำเนินการจัดงานเสวนาทางวิชาการ PRIDI Talks #19: 111 ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ “สิทธิมนุษยชนกับความเท่าเทียมทางเพศในรัฐธรรมนูญไทย” ขึ้น เพื่อรำลึกถึงท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ภริยาของนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส

ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ สตรีผู้ซึ่งอยู่ท่ามกลางความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทย ด้วยบทบาทของสตรีผู้กล้าต่อสู้เพื่อความเท่าเทียม ท้าทายต่อทุกความอยุติธรรมที่ผันผ่านเข้ามาในชีวิต และเผชิญหน้าต่อมรสุมทางการเมืองเคียงข้างนายปรีดีในทุกช่วงขณะ…ตราบจนวาระสุดท้าย

สถาบันปรีดี พนมยงค์ จัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อรำลึกวาระครบรอบ 111 ปี ชาตกาลของท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ (2 มกราคม 2455) และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสิทธิมนุษยชนกับความเท่าเทียมทางเพศที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญไทย ผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชน เปรียบเทียบในระดับสากล ตลอดจนการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคม ในอันที่จะนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญที่รองรับสิทธิความเท่าเทียมทางเพศแก่ประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ (Project Objective)

 1. รำลึกถึงท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ เนื่องในวาระ 111 ปี ชาตกาล
 2. สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของสิทธิมนุษยชนกับความเท่าเทียมทางเพศในรัฐธรรมนูญไทย
 3. เพื่อนำไปสู่การผลักดันการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนในหมวดสิทธิเสรีภาพ ความเท่าเทียมทางเพศ

ผลลัพธ์ (Deliverable)

 1. ได้เนื้อหา (Content) และสาระสำคัญจากการเสวนาเพื่อนำไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียของสถาบันฯ

ผู้ร่วมเสวนา

 • ชานันท์ ยอดหงษ์ | ผู้รับผิดชอบนโยบายด้านอัตลักษณ์และความหลากหลายทางเพศ พรรคเพื่อไทย
 • ศ.ดร.ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น | อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย University of Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา
 • ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล | ประธานคณะกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 
 • ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ | อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลและผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
 • ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล | กลุ่มราษฎร

ดำเนินเนินรายการโดย

 • ธนกร วงษ์ปัญญา

 

กำหนดการ

เวลา รายละเอียด
13.30 น. ลงทะเบียน
14.00 น. เริ่มกิจกรรม
14.00 - 14.10 น. ขับร้องเพลงประสานเสียง โดย วงสวนพลูคอรัส
14.10 - 14.30 น. เสวนา สตรีที่ไม่ท้อต่อผองภัย : จาก 111 ปี ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ถึง 100 ปี คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร โดย
 • ดร.จริย์วัฒน์ สันตะบุตร อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 • กษิดิศ อนันทนาธร กรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์
14.30 - 16.50 น. เสวนา “สิทธิมนุษยชนกับความเท่าเทียมทางเพศในรัฐธรรมนูญไทย” โดย
ผู้ร่วมเสวนา :
 • ชานันท์ ยอดหงษ์ - ผู้รับผิดชอบนโยบายด้านอัตลักษณ์และความหลากหลายทางเพศ พรรคเพื่อไทย
 • ศ.ดร.ไทเรล ฮาเบอร์คอร์น - อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย University of Wisconsin-Madison สหรัฐอเมริกา
 • ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล - ประธานคณะกรรมการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 
 • ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลและผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
 • ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล - กลุ่มราษฎร
ผู้ดำเนินรายการ :
 • ธนกร วงษ์ปัญญา บรรณาธิการข่าวในประเทศ สำนักข่าว THE STANDARD 
16.50 น. มอบของที่ระลึกและถ่ายรูป
17.00 น. ปิดกิจกรรม

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ : https://pridi.or.th/th/register/pridi-talks-19

ถ่ายทอดสด Facebook Live เพจสถาบันปรีดี พนมยงค์ : https://web.facebook.com/pridibanomyonginstitute/