ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

PRIDI Talks #23 x PBIC รื้อ ร่าง สร้าง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อประชาชน

PRIDI Talks #23 x PBIC
 รื้อ ร่าง สร้าง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อประชาชน

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566
เวลา 14:00 - 17:00 น.
ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ “สถาบันปรีดี พนมยงค์” ร่วมกับ “วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ” จัดงานเสวนาวิชาการเพื่อเปิดพื้นที่ทางความรู้และมุมมอง รวมไปถึงสร้างความเข้าใจและอย่างแท้จริงต่อรัฐธรรมนูญ โดยหลังจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ความหวังของประชาชนก็เกิดขึ้นอีกครั้ง ถึงการที่จะได้โอกาสกำหนดสิ่งที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ที่เรียกว่า “รัฐธรรมนูญ” ที่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาถูกปิดกั้นความพยายามหลายต่อหลายครั้ง อีกทั้งการลบล้างผลพวงของคณะรัฐประหารที่ได้ทิ้งมรดกต่างๆ มากมายไว้ตลอดระยะเวลาหลายปี และเริ่มต้นการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชนชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยอีกครั้ง

 

วัตถุประสงค์การจัดงาน

 1. เพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นโมฆะของรัฐธรรมนูญปี 2560 
 2. เปรียบเทียบบทบาทขององค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญต่างประเทศ
 3. นำเสนอที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)
 4. เพื่อกล่าวถึงความจำเป็นในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ
 5. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
 6. อัปเดตขั้นตอนการทำประชามติและมีแนวทางจะไปต่ออย่างไรและจะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร

 

สถานที่

หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนได้เข้าใจและรับทราบถึงความเป็นโมฆะของรัฐธรรมนูญปี 2560 บทบาทขององค์กรอิสระ ที่มาของสมาชิกร่างรัฐธรรมนูญ รวมไปถึงความจำเป็นของการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนใหม่ทั้งฉบับ 
 • ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนได้รับทราบขั้นตอนการทำประชามติและแนวทางปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ
 • มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เนื้อหา (Content) และสาระสำคัญจากเสวนาเรื่อง รื้อ ร่าง สร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อประชาชนผ่านสื่อของสถาบันปรีดี พนมยงค์ในรูปแบบต่างๆ 

 

ผู้ร่วมเสวนา

 • ชัยธวัช ตุลาธน : หัวหน้าพรรคก้าวไกล
 • นิกร จำนง : โฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการทำประชามติฯ
 • รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส : คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก
 • รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะคณะกรรมการศึกษาแนวทางการทำประชามติ

 

ผู้ดำเนินรายการ

 • ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ : ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

 

 

กำหนดการ

เวลา รายละเอียด
12.00 น. ลงทะเบียน / จำหน่ายของที่ระลึก
13.30 น. เปิดหอประชุม
14.00 - 14.20 น. กล่าวนำโดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ ในหัวข้อ “ทำไมจึงต้องมีรัฐธรรมนูญของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน”
14.20 - 16.30 น. PRIDI Talks #23 x PBIC  รื้อ ร่าง สร้าง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อประชาชน
16.30 - 16.50 น. ถาม - ตอบ
16.50 - 17.00 มอบของที่ระลึกและถ่ายรูป
17.00 น. ปิดกิจกรรม

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนได้ที่นี่ : https://pridi.or.th/th/register/pridi-talks-23

ถ่ายทอดสด Facebook Live เพจสถาบันปรีดี พนมยงค์ : https://www.facebook.com/pridibanomyonginstitute