ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันปรีดี พนมยงค์

13
พฤศจิกายน
2566
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในวัน ปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2557 ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ระลึกถึงปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อาทิเช่น ข้อเขียน “เล่าเกร็ดชีวิตปรีดี พนมยงค์” ของ อ.ดุษฎี พนมยงค์ หรือบทความของ สุโข สุวรรณศิริ เรื่อง “บุคคลผู้เป็นแแบบอย่าง” อีกทั้งยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับบทบาทการผลักดันกฎหมายสำคัญ 4 ฉบับของปรีดี พนมยงค์ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติบริหารแผ่นดิน พระราชบัญญัติการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง และพระราชบัญญัติเทศบาล
31
ตุลาคม
2566
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในวัน ปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2555 ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ระลึกถึงปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อาทิเช่น บทความของ อ.ชมัยภร แสงกระจ่าง เรื่อง กว่าจะรู้จัก “ปรีดี พนมยงค์” บทความนี้ ได้เล่าถึง อ.ชมัยภร ที่เติบโตมาในยุคที่ข่าวลือให้ร้ายนายปรีดี พนมยงค์แพร่หลาย ทำให้เธอมีอคติต่อนายปรีดีอยู่บ้าง ต่อมาเมื่อได้มีโอกาสเขียนสารคดีชีวประวัตินายปรีดี เธอจึงตั้งใจจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงและครบถ้วน เพื่อลบล้างภาพจำที่ผิดๆ ของนายปรีดี เธอได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนายปรีดีจากหนังสือชีวประวัติและเอกสารสำคัญต่างๆ รวมทั้งได้สัมภาษณ์ทายาทของนายปรีดีด้วย ในการเขียน
24
ตุลาคม
2566
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในวัน ปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2556 ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ระลึกถึงปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อาทิเช่น บทนิพนธ์ ของปรีดี พนมยงค์ เรื่อง จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน 14 ตุลาคม หรือข้อเขียนของ ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล ที่ว่าด้วยแนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตยสมบูรณ์ของปรีดี พนมยงค์
16
ตุลาคม
2566
ครบรอบชาตกาล 111 ปี รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ ผู้เขียน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2554 จำนวนหน้า : 26 หน้า ISBN : - สารบัญ
16
ตุลาคม
2566
นิทรรศการ 100 ปี ปรีดี พนมพงค์ (2443-2543) เป็นความพยายามของคณะผู้จัดทำที่จะนำเสนอประวัติ ความคิด ชีวิต และผลงานของนายปรีดี พนมยงค์ ใน 2 สถานะคือ
9
ตุลาคม
2566
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในวัน "ปรีดี พนมยงค์" 11 พฤษภาคม 2541 ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ระลึกถึงปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อาทิเช่น บทความของ สมุทร ทุ่งตาลีเกษตร เรื่อง “คำถามจากเด็กรุ่นใหม่ : ใครคือปรีดี ?” ซึ่งเป็นบทความที่กล่าวถึงเหตุการณ์ของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เผอิญเดินผ่านลานปรีดีในเช้าวันที่ 11 พฤษภาคม แล้วได้พบกับกลุ่มผู้สูงอายุที่มารวมตัวกัน ด้วยความสงสัยทำให้เด็กหนุ่มเดินเข้าไปสนทนากับคุณลุงในกลุ่ม ทำให้เกิดเด็กหนุ่มและคุณลุงได้พูดคุยกันเกี่ยวกับความสำคัญ และประวัติศาสตร์ของชายที่ชื่อว่า ปรีดี พนมยงค์
9
ตุลาคม
2566
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในวัน "ปรีดี พนมยงค์" 11 พฤษภาคม 2534 ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ระลึกถึงปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อาทิเช่น บทความของ ศุขปรีดา พนมยงค์ เรื่อง “ชีวิตของท่านปรีดี พนมยงค์ ในประเทศจีน พ.ศ.2492 - 2513” ซึ่งได้พูดถึงบันทึกเรื่องราวการเดินทางลี้ภัยทางการเมืองในประเทศจีน ของปรีดี พนมยงค์
16
สิงหาคม
2566
ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2561 หนังสือที่ระลึกในวาระ 118 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้เขียน : กษิดิศ อนันทนาธร กองบรรณาธิการ พิมพ์ที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2561 จำนวนหน้า : 240 หน้า ISBN: 978-974-315-968-8 สารบัญ
16
สิงหาคม
2566
ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2562 : ความหวังและอนาคตประเทศไทย หนังสือที่ระลึกในวาระ 119 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้เขียน : กษิดิศ อนันทนาธร กองบรรณาธิการ พิมพ์ที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2562 จำนวนหน้า : 216 หน้า ISBN: 978-616-486-004-9 สารบัญ
8
สิงหาคม
2566
ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2566 : การเมืองในธรรมศาสตร์ ก่อนความเคลื่อนไหวจะปรากฏ หนังสือที่ระลึกในวาระ 123 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้เขียน : กษิดิศ อนันทนาธร กองบรรณาธิการ พิมพ์ที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร พิมพ์ครั้งที่ : - ปีที่พิมพ์ : 2566 จำนวนหน้า : 160 หน้า ISBN: 978-616-488-389-5 สารบัญ
Subscribe to วันปรีดี พนมยงค์