ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • วันปรีดี พนมยงค์

สูจิบัตรนิทรรศการ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์ (2443-2543)

สูจิบัตรนิทรรศการ 100 ปี ปรีดี พนมยงค์ (2443-2543)

นิทรรศการ 100 ปี ปรีดี พนมพงค์ (2443-2543) เป็นความพยายามของคณะผู้จัดทำที่จะนำเสนอประวัติ ความคิด ชีวิต และผลงานของนายปรีดี พนมยงค์ ใน 2 สถานะคือ

 1. ปรีดี พนมยงค์ ในฐานะบุคคลในประวัติศาสตร์ ที่ถูกหล่อหลอมภายใต้บริบทของศตวรรษที่ 20 จนมีบทบาท
 2. ปรีดี พนมยงค์ ในฐานะบุคคลของประวัติศาสตร์ ในที่ได้จารึกผลงานไว้จนเรามิอาจจะละเลยที่จะศึกษาบทบาทของท่านได้ หากหวังจะเข้าใจสังคมการเมืองไทย
 • ผู้เขียน : วรรธนะ วันชูเพลา, ธนาพล อิ๋วสกุล ,คณะกรรมการจัดงานฉลอง 100 ปี รัฐบุรุษอาวุโส ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์
 • พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2543
 • จำนวนหน้า : 31 หน้า
 • ISBN : 974-572-765-2

สารบัญ

 • ปรีดี พนมยงค์ : นักปฏิวัติ / นักชาตินิยม
 • ปรีดี พนมยงค์ : ขบวนการต่อต้านญี่ปุ่น
 • ปรีดี พนมยงค์ : เหตุการณ์สวรรคต 9 มิถุนายน 2489/1946
 • กบฎวังหลวง : กับความพ่ายแพ้ของปรีดี พนมยงค์
 • ปรีดี พนมยงค์ : ทบทวนตัวเอง
 • แผนผังนิทรรศการ
 • กำหนดการงาน “มหกรรมคนดีศรีอยุธยา”

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF