ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • วันปรีดี พนมยงค์

วันปรีดี 11 พฤษภาคม 2555

วันปรีดี 11 พฤษภาคม 2555

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในวัน ปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2555 ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ระลึกถึงปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อาทิเช่น บทความของ อ.ชมัยภร แสงกระจ่าง เรื่อง กว่าจะรู้จัก “ปรีดี พนมยงค์” บทความนี้ ได้เล่าถึง อ.ชมัยภร ที่เติบโตมาในยุคที่ข่าวลือให้ร้ายนายปรีดี พนมยงค์แพร่หลาย ทำให้เธอมีอคติต่อนายปรีดีอยู่บ้าง ต่อมาเมื่อได้มีโอกาสเขียนสารคดีชีวประวัตินายปรีดี เธอจึงตั้งใจจะนำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงและครบถ้วน เพื่อลบล้างภาพจำที่ผิดๆ ของนายปรีดี เธอได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนายปรีดีจากหนังสือชีวประวัติและเอกสารสำคัญต่างๆ รวมทั้งได้สัมภาษณ์ทายาทของนายปรีดีด้วย ในการเขียน เธอใช้กลวิธีในการเขียนแบบนวนิยายเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงตัวตนและความคิดของนายปรีดีอย่างลึกซึ้ง

 • ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์ กองงานศูนย์รังสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พิมพ์ที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2555
 • จำนวนหน้า : 52 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • สารจากประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ / ดร.มารวย ผฤงสิทธิ์
 • สารจาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
 • ข้อเขียนจาก ทายาทปรีดี-พูนสุข พนมยงค์ / อ.วาณี พนมยงค์ สายประดิษฐ์
 • กว่าจะรู้จัก "ปรีดี พนมยงค์" / อ.ชมัยภร แสงกระจ่าง
 • วิพากษ์แนวคิดเศรษฐกิจของปรีดี พนมยงค์ กับ อนาคตเศรษฐกิจการเมืองไทย / ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
 • คณะราษฎรกับการอภิวัฒน์ประชาธิปไตย 24 มิถุนายน / นิพนธ์ โดย อ.ปรีดี พนมยงค์
 • สรุปปาฐกถาเรื่อง "แนวคิดของปรีดี พนมยงค์ กับการแก้ไขปัญหาทางการเมือง ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และข้อคิดต่อสังคมไทยในปัจจุบัน"

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF