ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • วันปรีดี พนมยงค์

“วันปรีดี พนมยงค์” 11 พฤษภาคม 2556

“วันปรีดี พนมยงค์” 11 พฤษภาคม 2556

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในวัน ปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2556 ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ระลึกถึงปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อาทิเช่น บทนิพนธ์ ของปรีดี พนมยงค์ เรื่อง จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน 14 ตุลาคม หรือข้อเขียนของ ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล ที่ว่าด้วยแนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตยสมบูรณ์ของปรีดี พนมยงค์

 • ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์ กองงานศูนย์รังสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2556
 • จำนวนหน้า : 64 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • ข้อเขียนจากประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ / โดย ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์
 • สาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บทนิพนธ์ “จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน 14 ตุลาคม” / โดย ปรีดี พนมยงค์
 • ข้อเขียน เบื้องหน้าและเบื้องหลังบทความ “จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน 14 ตุลาคม” / โดย อ.วาณี พนมยงค์ สายประดิษฐ์
 • ข้อเขียน “แนวคิดว่าด้วยประชาธิปไตยสมบูรณ์ของปรีดี พนมยงค์” / โดย ดร.ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
 • ข้อเขียน “คณะราษฎรกับเศรษฐกิจไทย” / โดย รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์
 • กำหนดการปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2556
 • ถอดเทป/เสวนาประจำปี 2555 “ปรีดี พนมยงค์ กับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในชาติ" / โดย ศ.ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และ ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF