ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
คลังข้อมูล • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) • วันปรีดี พนมยงค์

“วันปรีดี พนมยงค์” 11 พฤษภาคม 2557

“วันปรีดี พนมยงค์” 11 พฤษภาคม 2557

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อระลึกถึงในวัน ปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2557 ซึ่งได้รวบรวมบทความที่ระลึกถึงปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส อาทิเช่น ข้อเขียน “เล่าเกร็ดชีวิตปรีดี พนมยงค์” ของ อ.ดุษฎี พนมยงค์ หรือบทความของ สุโข สุวรรณศิริ เรื่อง “บุคคลผู้เป็นแแบบอย่าง” อีกทั้งยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับบทบาทการผลักดันกฎหมายสำคัญ 4 ฉบับของปรีดี พนมยงค์ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง พระราชบัญญัติบริหารแผ่นดิน พระราชบัญญัติการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง และพระราชบัญญัติเทศบาล

 • ผู้เขียน : งานประชาสัมพันธ์ กองงานศูนย์รังสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พิมพ์ครั้งที่ : -
 • ปีที่พิมพ์ : 2557
 • จำนวนหน้า : 54 หน้า
 • ISBN : -

สารบัญ

 • สารจากประธานมูลนิธิปรีดี พนมยงค์
 • สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ข้อเขียนเล่าเกร็ดชีวิต ปรีดี พนมยงค์ / โดย ดุษฎี พนมยงค์
 • บทความ บุคคลผู้เป็นแแบบอย่าง / โดย สุโข สุวรรณศิริ
 • คำกราบบังคมทูลฯ ในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง 27 มิถุนายน 2477
 • สรุปผลการอภิปรายฯลฯ วันปรีดี 11 พฤษภาคม 2556
 • ปรีดี พนมยงค์ กับบทบาทการผลักดันกฎหมายสำคัญ 4 ฉบับ
 • พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
 • พระราชบัญญัติบริหารแผ่นดิน
 • พระราชบัญญัติการก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
 • พระราชบัญญัติเทศบาล

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF